Three new PhD students enrolled at the department

Martin Norlyk Jørgensen, Morten Overgaard Herrig and Sebastian Gram Rasmussen are now PhD students at MGMT

2018.02.09 | Merete Elmann

Martin Norlyk Jørgensen

Morten Overgaard Herrig

Sebastian Gram Rasmussen

The following PhD students have begun their studies at the Department of Management 1 February:

Martin Norlyk Jørgensen with the project title ”How organizational meso limitations affect boundary spanners’ efforts at improving customer attractiveness”. Martin will be working with supervisors Chris Ellegaard and Hanne Kragh and affiliated with the Marketing section.

Morten Overgaard Herrig with the project title ”Corporte Volunteering i en dansk erhvervs kontekst: En undersøgelse af muligheder og barrierer, i forbindelse med implementering af corporate volunteering og skabelsen af en bæredygtig udvikling for virksomheder, samfundet og den individuelle borger”. Morten will be working with supervisors Anne Ellerup Nielsen and Christa Thomsen and affiliated with the CorpCom section.

Sebastian Gram Rasmussen with the project title ”Understanding Scaling Social Impact and Growth of Social Hybrid Ventures from a Process Perspective: Models and Measurement Methodologies”. Sebastian will be working with supervisors Franziska Günzel-Jensen and Pernille Smith and affiliated with the INEIS section.


We warmly welcome our new PhD students!

People